Privacy- en cookieverklaring

Disciple Fashion

Privacy- en cookieverklaring

Disciple Fashion

Je privacy is voor Disciple Fashion van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd in overeenstemming met de geldende regelgeving gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we bij de webwinkel www.disciple-fashion.com omgaan met jouw persoonsgegevens.

Als je hierover vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring.

Afhandelen van bestellingen
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen en uitvoering te kunnen geven aan de tot stand gekomen overeenkomst. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

Om de bestelling af te handelen gebruiken uw NAW, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens.

Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die je hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met onze betalingsprovider en postorderbedrijf.

Account aanmaken
Om gebruik te maken van bepaalde onderdelen op onze website heb je de mogelijkheid om je te registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je vervolgens kunt inloggen met de aangemaakte gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Om een account aan te maken gebruiken wij je NAW, telefoonnummer, factuuradres en e-mailadres.

Wij doen dit met jouw toestemming en bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt via je account informatie aanpassen wanneer je dat wilt. Deze informatie wordt door ons bewaard tot het account door jou wordt opgeheven.

Contactformulier/ per mail contacteren
Via het contactformulier op onze website kun je ons vragen stellen over een bestelling of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je NAW, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen we met jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat het contact naar tevredenheid is afgehandeld en hanteren hierna nog een bewaartermijn van een jaar . Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Verzenden van nieuwsbrieven
Wij hebben een nieuwsbrief en (betalende) klanten kunnen zich hierop abonneren en worden dan toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken wij je e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat je het abonnement opzegt. Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt door Google verzameld en opgeslagen. Wij staan Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook laten wij Google de IP-adressen anonimiseren. Er worden dus geen herleidbare gegevens verwerkt. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Op basis van die gegevens kunnen wij onze website verbeteren. We bekijken bijvoorbeeld hoeveel personen onze website bezoeken en welke pagina’s het meest bezocht worden. Wij hebben het Amendement gegevensverwerking van Google geaccepteerd.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Met behulp van cookies zorgt Disciple Fashion er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Voor de duidelijkheid merken wij op dat functionele cookies, die ervoor zorgen dat Disciple Fashion naar behoren functioneert, altijd worden geplaatst ongeacht de door jouw gemaakte keuze voor het aan- of uitzetten van cookies.

Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige functionaliteiten van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Social media
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken, zoals Facebook, Tiktok en Instagram. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. Deze buttons worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Tiktok en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Indien gewenst raden we je aan de desbetreffende privacy verklaringen van deze beheerders na te lezen.

Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van jou verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf jouw toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden je aan de relevante privacy verklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Beveiliging
De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Wij streven ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden. Als beveiligingsmaatregel maken wij o.a. gebruik van een SSL-beveiligde verbinding.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte brengen.

Klacht indienen
Uiteraard doen wij ons best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthouder.

Onze contactgegevens
Disciple Fashion
Website: www.disciple-fashion.com
KvK-nummer:  84963247

 

1 December 2023